Wandelommetje vijver Tiekenveen.

Aan de Tiekenveenweg ligt bij de voormalige vuilnisbelt een vijver achter een vervallen hekwerk vol met gaten. Er is geen pad aanwezig om rondom de vijver te lopen en het is een wildernis voor wat betreft de begroeiing met bomen en planten.

header afbeelding per pagina anders
header afbeelding per pagina anders

Wandelommetje vijver Tiekenveen.

De uitdaging:

Aan de Tiekenveenweg ligt bij de voormalige vuilnisbelt een vijver achter een vervallen hekwerk vol met gaten. Er is geen pad aanwezig om rondom de vijver te lopen en het is een wildernis voor wat betreft de begroeiing met bomen en planten.

Het initiatief:

Medio 2019 heeft de Dorpsraad, na afstemming met de buurt, bij de gemeente het idee neergelegd de vijver te ontsluiten, een pad eromheen te realiseren en aan te laten sluiten op het wandelnetwerk. Tevens was het de bedoeling plekken te realiseren om te kunnen vissen en een rolstoelvriendelijke plek te creëren waar van het uitzicht over het water genoten kon worden. Om dit initiatief te realiseren moesten er eerst bodem- en watermonsters genomen worden. Toen we groen licht kregen heeft de Dorpsraad samen met de gemeente en landschapsinrichting een gedetailleerd plan gemaakt. Dit plan is gecommuniceerd naar de omwonenden. Hier kreeg de Dorpsraad positieve reacties op.

 
Maart 2021 is met de werkzaamheden begonnen. De werkzaamheden zijn bijna afgerond waarna de opening met een officieel tintje zal plaatsvinden.