Aan de slag!

Dit stappenplan hieronder is bedoeld om uitdagingen in goede samenwerking met de dorpsraad en de gemeente van de grond te krijgen.

header afbeelding per pagina anders
header afbeelding per pagina anders

Een korte uitleg

Wil je als uitdager een ‘eenvoudige taak’ overnemen van de gemeente? dan is het stappenplan natuurlijk overbodig! Voor het overnemen van ‘uitgebreide taken’ komt het stappenplan wel goed van pas.

Bij uitgebreide taken heb je te maken met veel meer mensen, meningen, afspraken en regels. In zo’n geval is het handig om samen logische stappen te volgen. Je kunt bij elke stap lezen welke acties helpen verder te komen met je idee.

Stap 1:

Uitdaging opstellen

In deze stap maak je kort en krachtig duidelijk waarop je de gemeente wilt uitdagen. Samen met de dorpsraad bespreek je wat nodig is om de gemeente enthousiast te maken en te overtuigen!

Stap 2:

Uitdaging aanscherpen en indienen

Het voorstel wordt door de uitdager aangescherpt met waardevolle informatie die is opgedaan tijdens de brainstorm. De dorpsraad adviseert vervolgens over het ‘officieel’ indienen van het voorstel bij de gemeente.

Stap 3:

Uitdaging uitvoerbaar maken

Een uitdaging komt alleen door goed samenwerken van de grond. Het is tijd om samen met de gemeente en andere belanghebbenden het plan uitvoerbaar te maken en verwachtingen goed af te stemmen. Wat is haalbaar en wanneer kan je aan de slag?

Stap 4:

Verantwoordelijkheid en kennisoverdragen

Het plan is klaar voor uitvoering, tijd om taken en verantwoordelijkheden officieel over te dragen aan de uitdager(s) en afspraken te maken. Is de uitdaging gerealiseerd? Deel het verhaal via Pak an, pak over om anderen te inspireren!