Speluitleg van Pak an, pak over!

Is jouw idee geschikt om de gemeente uit te dagen? Lees meer over de spelregels van Pak an, pak over.

header afbeelding per pagina anders
header afbeelding per pagina anders

Waarop kun je de gemeente uitdagen?

Beter samenwerken leidt tot betere oplossingen. Inwoners hebben soms verrassende ideeën om de eigen leefomgeving beter te maken. Ideeën die goed uitpakken voor de hele buurt, of een plan waar de gemeente zelf niet aan denkt of aan toe komt. Het uitdagen van de gemeente, om zelf een project te realiseren, is met Pak an, pak over mogelijk.

Er zijn drie thema’s waarop inwoners de gemeente Losser op uit kunnen dagen: Duurzaamheid & klimaat, openbare ruimte en de sociale leefomgeving. We leggen het graag voor je uit.

Duurzaamheid & klimaat

Duurzaamheid staat hoog op de agenda in Losser. De gemeente wil graag weten welke ideeën jij en je buren hebben om Losser een stukje groener en duurzamer te maken. Zo kan je als inwoner van Losser je steentje bijdragen aan een betere wereld!

Denk bij voorbeeld aan...

  • Het afkoppelen van het regenwater van de riolering
  • Nieuwe groeninvulling van de wijk die biodiversiteit stimuleert

Sociale leefomgeving

Heb je een idee om je wijk gezelliger en fijner te maken? Je kan de gemeente uitdagen op het gebied van de initiatieven die de verbindingen in jouw wijk versterken. We leven namelijk een stuk fijner samen wanneer we een beetje naar elkaar omkijken!

Denk bijvoorbeeld aan...

  • Uitdagingen die eenzaamheid onder ouderen tegen gaan
  • Plannen waardoor jongeren zich beter kunnen vermaken in de wijk.

Openbare ruimte

Zijn er dingen in de openbare ruimte die mooier of praktischer kunnen? De gebruiker van de openbare ruimte weet vaak het beste wat toe is aan verbetering. Heb jij een idee waarmee je de openbare ruimte mooier kan maken? Daag ons uit!

Denk bijvoorbeeld aan...

  • Onderhoud/opknappen van speelplaatsen
  • Het autoluw maken van de straat

Ingredienten succesvolle uitdaging

Inwoners stoppen vaak veel liefde en tijd in buurtinitiatieven. Helaas gaan nog te veel goede initiatieven verloren. Met hulp van een aantal richtlijnen en een helder stappenplan helpen we je graag op weg om te zorgen dat jouw uitdaging een succes wordt!

Kwaliteit en leefbaarheid

Verbetert een uitdaging het leven van meerdere inwoners dan is hij kansrijk. De slagingskans wordt vergroot zodra een uitdaging aansluit bij politieke ambities, beleidsdoelstellingen en of belangrijke trends.

Verantwoordelijkheid & eigenaarschap

Als uitdager ben je niet alleen verantwoordlijk voor een goed (onderbouwd) idee maar ook voor een succesvolle uitvoering. Uiteraard in goede afstemming en met hulp van de dorpsraad en de gemeente.

Haalbaarheid & betaalbaarheid

Je start een uitdaging om een probleem op te lossen en resultaat te zien. Of een uitdaging goed uit te voeren is en binnen welk tijdsbestek hangt af van bestaande wetten, regels en contracten. Maar ook van een flexibele houding en denken in mogelijkheden!

Hoe zijn de rollen verdeeld?

header afbeelding per pagina anders

De uitdager

Jij als inwoner daagt de gemeente uit als je denkt: ‘dit kan anders, beter, slimmer of goedkoper’. Vaak gaat dit over verbeteringen in jouw eigen buurt. Maar naast het bedenken van een uitdaging krijg je ook de taak om je buren enthousiast te maken en samen een onderbouwd plan te maken en uit te voeren.

header afbeelding per pagina anders

De dorpsraad

De dorpsraad is jouw aanspreekpunt. Zij zijn goed op de hoogte van wat er zich afspeelt in jouw dorp. Daarnaast hebben zij nauw contact met de gemeente. De dorpsraad ontvangt de uitdagingen en gaat met jou en de gemeente om tafel om de uitdaging te bespreken en verder te brengen.

header afbeelding per pagina anders

De gemeente

De gemeente maakt Pak an, pak over mogelijk. Dat wil zeggen: bij een goede uitdaging zijn zij bereid verantwoordelijkheden over te dragen aan inwoners. Daarnaast beschikt de gemeente over een groot netwerk, veel deskundigheid en juridische kennis waar uitdagers gebruik van kunnen maken.