Parkeerproblemen Wielewaalstraat De Lutte

Een paar bewoners zijn bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe er meer parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden. De aanwezige groenstrook zou daarvoor bijvoorbeeld opgeofferd kunnen worden.

header afbeelding per pagina anders
header afbeelding per pagina anders

Parkeerproblemen Wielewaalstraat De Lutte.

De uitdaging:

In de Wielewaalstraat in De Lutte hebben de bewoners meer auto’s dan er parkeerplaatsen zijn. Dit levert veel problemen op. Dit wordt ook door politie en gemeente onderkend.

De realisatie:

Een paar bewoners zijn bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe er meer parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden. De aanwezige groenstrook zou daarvoor bijvoorbeeld opgeofferd kunnen worden. De dorpsraad heeft contact gezocht met de gemeente Losser of hier een oplossing voor mogelijk was. Deze straat moet binnenkort toch open voor de renovatie van het rioolsysteem.

Aangezien de rioolrenovatie nog een paar jaar duurt, is gezamenlijk gezocht naar een tijdelijke oplossing. Gezamenlijk zijn enkele opties besproken, zoals parkeerplaatsen in de lengte of haaks op de rijrichting. De laatste oplossing geeft meer parkeerplaatsen. Een van de bewoners heeft de plannen laten zien aan alle aanwonenden en uiteindelijk is er één ontwerp aangewezen als beste. Omdat het een tijdelijke oplossing wordt zijn de parkeerplaatsen uitgevoerd met zogenaamde grasstenen. Die kwamen vrij bij de renovatie van een ander project in Losser. Een relatief goedkope en duurzame, tijdelijke oplossing. Uiteindelijk zijn de parkeerplaatsen eind 2020 gerealiseerd. Bij de renovatie van het riool zal gekeken worden naar een nieuwe straatindeling om een definitieve oplossing te creëren voor het parkeerprobleem.