Dorpsommetje De Lutte

Het idee was, een wandelpad vanuit De Lutte naar het Arboretum te realiseren. Met de bedoeling, het Arboretum nog meer bij De Lutte te laten aansluiten. Hiermee kwam er voor de bewoners van De Lutte en de toerist een mooi wandelpad bij. Met een afstand 5,9 km een mooie afstand.

header afbeelding per pagina anders
header afbeelding per pagina anders

Dorpsommetje De Lutte

De uitdaging:

Binnen De Lutte is het idee ontstaan om een wandelpad vanuit De Lutte naar het Arboretum te realiseren. Met de bedoeling het Arboretum nog meer bij De Lutte te laten aansluiten. Hiermee kwam er voor de bewoners van De Lutte en toeristen een mooi wandelpad bij met een afstand 5,9 km.

De realisatie:

De bedoeling was om het wandelpad zoveel mogelijk buiten de normale wegen te houden, dit is grotendeels gelukt. Om het geheel te kunnen realiseren waren er een aantal grondeigenaren die moesten worden overtuigd voor het toekennen van doorgang over hun gronden. Door bemiddeling van de dorpsraad hebben alle eigenaren ingestemd met het plan voor het Dorpsommetje. Ook waren er enkele fysieke overbruggingen te maken. Met een plaatselijke ondernemer zijn afspraken gemaakt voor het leveren en plaatsen van twee houten bruggen. Jaarlijks worden delen van het ommetje gemaaid door vrijwilligers om het pad begaanbaar te houden. De gemeente Losser heeft geattendeerd op de mogelijkheid dat voor dit traject subsidie te verkrijgen was. We hebben hulp gehad van de gemeente bij de aanvraag en het opzetten van de begroting.

De route is inmiddels aangemeld en geïmplementeerd door De Regio Twente. Met behulp van vrijwilligers zijn de palen met de route aanwijzingen geplaatst. De route is bekend gemaakt bij “Tourist Info De Lutte”. Door middel van een klein boekje is de route te volgen langs de bekende oranje/rode pijltjes.